BORN TO DIVE

Keep Calm & Go Diving

OBJAVLJENO: Nekategorizirano

Potapljaški izrazi – 1. del (A – K)

Alternativna druga stopnja
Dodatna druga stopnja, znana tudi kot alternativni izvor zraka.

Alternativni izvor zraka
Drugi izvor zraka, ki se uporabi v primeru delitve ali v primeru, ko je primarni izvor v okvari. Alternativni izvor zraka je lahko drugi regulator (oktopus), dodatna mala jeklenka ali pa del inflatorja.

Ambientalni tlak
Tlak, ki deluje na potapljača na določeni globini. To je vsota vodnega in zračnega tlaka.

Atmosfera
Mera za tlak zraka. Upošteva se tlak, ki ga povzroča 100 kilometrov visok steber zraka in pritiska na površino 1 kvadratnega centimetra. Skrajšano = ATM.

Atmosferski tlak
Zračni tlak, ki znaša na nivoju morske gladine 1 bar ali 1 kg na cm.

Bends
Izraz, ki se uporablja v primeru dekompresijske bolezni. Skrčeni položaj obolelega (“bend position”), ki ima bolečine v sklepih.

Čas prebit na dnu (BT)
“Bottom Time” – čas, ki je pretekel od začetka potopa do začetka neposrednega dviga na površino.

Čas zaostalega dušika (RT)
“Residual Time” – višek dušika, ki po potopu ostane v potapljačevem telesu, izražen v minutah, ki ga moramo upoštevati pri planiranju ponovljenega potopa.

Dejanski čas (AT)
Dejanski čas, ki ga je potapljač preživel pod vodo na ponovljenem potopu.

Dekompresijska bolezen
Pojem, ki označuje dve vrsti poškodb. Arterijsko plinsko embolijo, do katere pride zaradi raztezanja zraka med dvigom, ki poškoduje pljuča, in dekompresijskih problemov, ki nastanejo zaradi prepočasnega sproščanja dušika iz telesnih tekočin ali tkiv.

Dekompresijski potop
Potop, ki presega časovne omejitve, ki so predpisane s potapljaškimi tablicami (U.S. Navy Tables). Potrebni so dekompresijski postanki zaradi razgradnje v telesu nakopičenega dušika.

Dekompresijsko stanje
Stanje, ki označuje prekomerno absorpcijo dušika v telesnih tekočinah in tkivih in njegovo nezadostno izločanje.

Deljenje zraka
Postopek, ko enemu od partnerjev pod vodo zmanjka zraka in mu drugi pomaga z zrakom iz svoje jeklenke. Dajalec oskrbi prejemnika s primarnim regulatorjem ali z alternativnim virom zraka. V primerih, ko dajalec nima alternativnega vira zraka, izmenično dihata na en vir zraka (bratsko dihanje).

Dihalka
Odprta cev, ki iz potapljačevih ust sega na površino in mu omogoča dihanje z obrazom, potopljenim v vodo.

Dopplerjeve omejitve
Časovne omejitve, ki imajo strožji režim od tabel U.S. Navy; določili so jih na podlagi Dopplerjevih ultrazvočnih raziskav.

Druga stopnja
Del regulatorja, ki ga potapljač z ustnikom drži v ustih in zniža tlak zraka iz prve stopnje na ambientalni tlak. Potapljaču nudi zrak na zahtevo.

Dvig s pomočjo pozitivne plovnosti v primeru nevarnosti
Dvig v primeru, ko ostanemo brez zraka. Potapljač odvrže uteži, da vzpostavi takojšnjo pozitivno plovnost.

Dvig z delitvijo zraka
Dvigi v sili, ko enemu od partnerjev zmanjka zraka. Medtem ko si delita zrak, partnerja izvedeta dvig na površje.

Globina
Najnižja točka, ki jo dosežete pri posameznem potopu, ne glede na to, koliko časa ste se na tej globini zadrževali.

Hiperbarična komora
Komora, v kateri se lahko spreminja tlak. Namenjena je zdravljenju zračne embolije, dekompresijske bolezni in drugih težav, nastalih zaradi prekomerne ekspanzije zraka.

Hiperventilacija
Hitro, plitvo, včasih nekontrolirano dihanje, najpogosteje posledica stresa ali strahu. Posledica takega dihanja je kopičenje ogljikovega dioksida, kar povzroča vrtoglavico in občutek pomanjkanja zraka.

Hipoksija
Zmanjšana količina kisika v krvi in tkivih.

Hipotermija
Stanje, ko telesna temperatura pade pod normalno (37˚C). Simptomi se nezbranost, modra koža, zakrčenost, nekontrolirani gibi.

Inflator
Naprava na kompenzatorju plovnosti, ki je pritrjena na nizkotlačno cev iz prve stopnje regulatorja in omogoča hitro napihovanje kompenzatorja z zrakom iz jeklenke.

Integrirani izvor zraka
Dodatna druga stopnja, vgrajena v inflatorsko cev kompenzatorja plovnosti. Imenovan tudi alternativni izvor zraka.

Izenačevanje tlaka
Postopek, s katerim izenačite zunanji in notranji tlak tako, da zračni prostor napolnite z dodatnim zrakom.

Jeklenka
Jeklena ali aluminijasta posoda z ventilom za shranjevanje komprimiranega zraka.

Kompas
Inštrument za določanje smeri pod vodo. Deluje na principu zemeljskega magnetnega polja.

Kompenzator plovnosti
Del opreme, s katero potapljač vzdržuje pozitivno plovnost na površju in pod vodo. Napihuje se ga lahko z usti ali z inflatorjem in prazni z ventilom za praznenje.

Komprimiran zrak
Stisnjen in prečiščen zrak v jeklenki, ki je s pomočjo kompresorja komprimiran na tlak, ki je mnogo večji od atmosferskega.

Konzola z inštrumenti
Konzola, na kateri so običajno manometer, globinomer, lahko pa tudi kompas, merilec časa ali potapljaški računalnik. Z visoko tlačno cevjo je pritrjena na prvo stopnjo regulatorja.

Korale
V kolonijah živeče živali, ki tvorijo skeletne zgradbe iz apnenca. So mnogih barv in oblik.